Search
en

Khu chung cư Depot Metro Tham Lương

Địa chỉ: Phường Tân Thới Nhất, quận 12. TP HCM

Năm thực hiện: 2019

Số lượng: 6 thang Nexiez MR