Search
en

Khu tập thể X1-26 Liễu Giai

Địa chỉ: Số 26 Liễu Giai, phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội 

Năm thực hiện: 2019

Số lượng: 6 thang Nexiez MR, 6 thang cuốn ZS-S600