Search
en

Hòa Bình Green Đà nẵng

30/01/2018

hoa-binh-green-da-nang

Địa chỉ: Đường Lê Văn Duyệt, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

Năm thực hiện: 2016

Số lượng:

  • 14 thang máy Nexay AP
  • 4 thang máy Nexiez MR

Tốc độ cao nhất: 150 mpm

Điểm dừng cao nhất: 30 S/O