Search
en

Khách sạn Novotel - Dự án FLC Sea Tower Quy Nhơn

01/11/2019

Địa chỉ: Đường An Dương Vương, Phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

Năm thực hiện: 2018

Số lượng: 7 thang Nexiez MR