Search
en

Khách sạn văn phòng và dịch vụ thương mại Hương Lan

01/11/2019

Địa chỉ: Điểm Du lịch số 4, Khu Kinh tế Nhơn Hội, xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

Năm thực hiện: 2018

Số lượng: 6 thang Nexiez MR