Search
en

Khu làng Pháp – giai đoạn 2, Công thành Bà Nà, Khu Tâm Linh

30/01/2018

khu lang Phap Bana

Địa chỉ: Hòa Ninh, Hòa Vang, TP.Đà Nẵng

Năm thực hiện: 2015

Số lượng:

  • 15 thang máy Nexiez MRL, Nexiez MR
  • 2 thang cuốn ZJ-SE
  • 1 thang gia đình