Search
en

TLE CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ OHS THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001 SANG TIÊU CHUẨN ISO 45001

30/06/2021

Bảo vệ sức khỏe và an toàn nghề nghiệp ngày càng trở nên quan trọng đối với mọi doanh nghiệp. Chính vì vậy, Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long đã xây dựng và đạt được chứng nhận về Hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 và vừa chuyển đổi thành công sang tiêu chuẩn ISO 45001 vào tháng 5/2021.

Trước đó, cơ sở để hình thành một hệ thống quản lý sức khỏe – an toàn nghề nghiệp là tiêu chuẩn OHSAS 18001 của Anh. Để xây dựng tiêu chuẩn sức khỏe – an toàn nghề nghiệp trên phạm vi quốc tế, tiêu chuẩn mới ISO 45001 đã được phát triển và chính thức thông qua. Tiêu chuẩn này áp dụng Cấu trúc cấp cao (HLS – High Level Structure) và là một trong những tiêu chuẩn ISO phổ biến hàng đầu hiện nay. Thay đổi trong tiêu chuẩn ISO 45001 so với OHSAS 18001 là do sự thay đổi sang cấu trúc cấp cao và do một số thay đổi cụ thể đối với an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. 

Tiêu chuẩn ISO 45001 áp dụng Cấu trúc cấp cao (HLS – High Level Structure) và là một trong những tiêu chuẩn ISO phổ biến hàng đầu hiện nay về sức khỏe – an toàn nghề nghiệp trên phạm vi quốc tế.

Tiêu chuẩn ISO 45001 nhằm cải tiến hoạt động bảo vệ sức khỏe & an toàn nghề nghiệp, từ đó theo đuổi các mục tiêu:

  • Cung cấp và hoàn thiện một môi trường làm việc an toàn, lành mạnh cho tất cả nhân viên
  • Lập hồ sơ cho một hệ thống quản lý sức khỏe & an toàn nghề nghiệp cho nhân viên và cũng như các bên hữu quan khác
  • Liên tục hoàn thiện các tổ chức thông qua mô hình PDCA
  • Bao hàm tổng thể các rủi ro về sức khỏe & an toàn nghề nghiệp
  • Quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp hiệu quả
  • Động viên nhân viên thông qua hoạt động tham gia và phản hồi thông tin
  • Tạo điều kiện lập hồ sơ đạo đức công ty/doanh nghiệp: an toàn và tin cậy.
  • Tiêu chuẩn mới ISO 45001 được thiết lập dựa trên mô hình ‘Hoạch định, Thực hiện, Kiểm tra, Hành động’. Tiêu chuẩn ISO 45001 phù hợp với “Cơ cấu cao cấp”, tạo điều kiện dễ dàng cho quá trình tích hợp với các hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn khác nhau.
  • Trong các công ty/doanh nghiệp, các yêu cầu về quản lý an toàn & sức khỏe nghề nghiệp và định hướng phát triển được đưa lên hàng đầu. Vì thế, các công ty/doanh nghiệp có cơ hội định hướng phát triển chiến lược theo hệ thống quản lý sức khỏe & an toàn nghề nghiệp.
  • ISO 45001 cho thấy rằng các công ty/doanh nghiệp phải nhìn nhận công tác bảo vệ sức khỏe & an toàn nghề nghiệp trong doanh nghiệp mình, cần xem xét các điều kiện làm việc đối với các nhà cung ứng và cung cấp dịch vụ.

Các nội dung đánh giá tại Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long bao gồm:

☑️ Đánh giá Hệ thống quản lý OHS
☑️ Đánh giá hoạt động tại các văn phòng làm việc.
☑️Đánh giá hoạt động tại kho.
☑️Đánh giá hoạt động tại công trường thi công lắp đặt và bảo hành bảo trì.
☑️Diễn tập ứng phó sự cố khẩn cấp tại công trường thi công lắp đặt.

Tổ chức Bureau Veritas Certification Anh Quốc tại Việt Nam họp cùng đội ngũ cán bộ của Thang Long TLE Group trước khi tiến hành đánh giá Hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp tại Tập đoàn.

 

Đánh giá hiện trạng và hoạt động của văn phòng làm việc tại Văn phòng Trần Thái Tông

Đánh giá hoạt động tại Kho Vật tư

 

Đánh giá tại công trường thi công và bảo hành bảo dưỡng tại công trình án Khách sạn Hanoi Golden Lake - Giảng Võ, Hà Nội. 

Diễn tập ứng phó sự cố khẩn cấp tại công trường

Qua đánh giá khắt khe và thực hiện nghiêm túc những khuyến cáo của các chuyên gia, Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long đã đạt được những yêu cầu phù hợp với tiêu chuẩn ISO 45001 và được tổ chức Bureau Veritas Certification đã cấp chứng nhận vào ngày 13/5/2021.

 

Hoạt động an toàn và sức khỏe là nền tảng trong quản lý doanh nghiệp của Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long. Tập đoàn nhận định và cam kết đảm bảo môi trường làm việc an toàn và thuận tiện để phòng ngừa chấn thương và bệnh nghề nghiệp trên cơ sở tuân thủ với quy định pháp lý và các yêu cầu khác một cách thích hợp.