Search
en

Home City – 177 Trung Kính, Hà Nội

Home-City---177-Trung-Kinh

Địa chỉ: 177 Trung Kính, Hà Nội

Năm thực hiện: 2015

Số lượng:

  • 21 thang máy Nexiez MRL, Nexiez MR
  • 2 thang cuốn ZJ-SE

Tốc độ cao nhất: 150 mpm

Điểm dừng cao nhất: 31 S/O