Search
en

Tòa nhà hỗn hợp Golden Park

Địa chỉ: Số 2 đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu giấy

Năm thực hiện: 2019

Số lượng: 4 thang Nexiez MRL, 5 thang Nexiez MR, 4 thang Nexway S, 6 thang cuốn ZJ SES