Search
en

Nhà ga đi cáp treo Hòn thơm – Phú Quốc

30/01/2018

nha-ga-di-cap-treo-hon-thom-phu-quoc

Địa chỉ: Thị trấn An Thới, H. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Năm thực hiện: 2016

Số lượng:

  • 7 thang máy Nexiez MR
  •  3 thang máy Nexiez MRL
  •  4 thang cuốn ZJ-SE