Search
en

Nhà máy Thủy điện Trung Sơn

30/01/2018

thuy dien trung son

Địa chỉ: xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Năm thực hiện: 2015

Số lượng: 1 thang Nexiez MR