Search
en

Phương châm “Con người là chìa khóa của thành công

Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long không ngừng nâng cao cả về chất lượng và số lượng nhân sự. Chính sách thu hút, đào tạo và sử dụng người tài đã giúp ngôi nhà TLE có gần 600 cán bộ công nhân viên hoạt động trong lĩnh vực thang máy, thang cuốn.

Chiến lược đào tạo chuyên nghiệp

Để duy trì và phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, hàng năm, theo chương trình hợp tác giữa Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long và Hãng Mitsubishi, nhiều cán bộ, kỹ sư và công nhân của Công ty đã được cử đi học và tu nghiệp ở các trung tâm đào tạo, nhà máy sản xuất của Hãng Mitsubishi tại Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Trung Quốc…

Hội thảo kỹ thuật

Các buổi hội thảo về sản phẩm và chuyên đề kỹ thuật được Tập đoàn tổ chức

Tham gia Hội thảo tại Nhật Bản và Thái Lan do Hãng Mitsubishi tổ chức


Chuyên gia đào tạo trực tiếp tại công trường

Tập đoàn thường xuyên mời các chuyên gia từ Hãng Mitsubishi trực tiếp đào tạo kỹ sư, công nhân tại công trường. Nhờ đó, đội ngũ này đã trở thành lực lượng tinh nhuệ của Tập đoàn và luôn bắt kịp những công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới, đáp ứng tốt các công trình lớn với tính chất phức tạp cao.